Cenník

Služieb

Cenník stmatologických výkonov

Uvedené ceny základných výkonov sú orientačné. Celková cena sa odvíja od individuálneho liečebného plánu, ktorý navrhneme po komplexnom vstupnom vyšetrení. Pacient je informovaný o možnostiach, pri ktorých berieme do úvahy počiatočný stav a jeho očakávania.

Výkon Cena
Vstupné vyšetrenie a plán liečby 40 €
RTG intraorálna snímka 10 €
Anestézia 10 €
Fotokompozitná výplň zhotovená pod mikroskopom s kofferdamom od 65 €
Výplň na mliečnom zube s kofferdamom a anestéziou od 50 €
Kompletné endodontické ošetrenie pod mikroskopom od 165 €
Estetická korunka od 350 €
Extrakcia trvalého zuba od 50 €
Extrakcia mliečneho zuba od 30 €
Dentálna hygiena s inštruktážou od 60 €