Estetická

Stomatológia

Ako je dôležitá estetická stomatológia

Nemenej dôležitá, ako kvalita a zdravotné hľadisko, je aj estetika. Ošetrenie plánujeme tak, aby sme naplnili aj všetky vaše estetické očakávania a dosiahli tak čo najuspokojivejší výsledok.

Biele plomby

Kazom zničené tkanivá nahrádzame kvalitnými výplňami z kompozitných materiálov, ktoré vieme prispôsobiť farbe pôvodného zubu. Nová výplň je prakticky nerozoznateľná od vlastného zubu.

Korunky

Keď je zub poškodený natoľko, že nie sme schopní ho ošetriť klasickou výplňou, vyhotovujeme korunky, ktoré verne reprodukujú stratené zubné tkanivá.

Fazety

Estetické korekcie predných zubov pri zachovaní najväčšieho možného vlastného zubného tkaniva docielime fazetami, ktoré sa pevne spoja so zubom a dosiahneme tak výborný estetický výsledok.

Bielenie

Je často najjednoduchší a najšetrnejší spôsob ako urobiť váš úsmev krajším a atraktívnejším. Do vyhotovených nosičov si doma aplikujete bieliaci gél, po dobu, kým výsledok bielenia nenaplní vaše očakávania. Bežná doba bielenia trvá 1-2 týždne.

Protézy

Väčšie straty zubov, alebo kompletnú stratu všetkých zubov, riešime snímateľnými náhradami.