Vaša prvá

NÁVŠTEVA

Čo vás čaká pri prvej návšteve

Na vstupnom vyšetrení nám vyplníte anamnestický dotazník. Po usadení do kresla si spravíme detailné vyšetrenie chrupu, slizníc a zhryzu, ktoré doplníme o RTG snímky, nevyhnutné pre získanie prehľadu o vašom celkovom stave chrupu. Na základe vyšetrenia a po vzájomnej konzultácii s vami si prejdeme možnosti terapeutického plánu a dohodneme sa na nasledujúcom postupe.