Záchovná

stomatológia

Záchovná stomatológia

Zaoberá sa hlavne liečbou zubného kazu ale i rôznych typov úrazov a defektov. Cieľom je ošetriť zuby tak ,aby bola zachovaná ich funkčnosť, anatómia, pekný vzhľad a životnosť. Na ošetrenie používame operačný mikroskop, aby sme videli všetky potrebné detaily a aby bolo ošetrenie čo najšetrnejšie k zdravým tkanivám. Ošetrenie prebieha s lokálnym znecitlivením a nasadením kofferdamovej blany, ktorá je nesmierne dôležitá a jej miesto v modernej stomatológii je nenahraditeľné (zabezpečuje izoláciu a suché pracovné pole, čo zabezpečí dlhodobú životnosť výplne). Po odstránení kazu sa zub anatomicky domodeluje estetickým kvalitným kompozitom. Takto ošetrený zub bude slúžiť dlhé roky.

Ošetrenie koreňových kanálikov endodoncia

Zaoberá sa hlavne liečbou zubného kazu ale i rôznych typov úrazov a defektov. Cieľom je ošetriť zuby tak ,aby bola zachovaná ich funkčnosť, anatómia, pekný vzhľad a životnosť. Na ošetrenie používame operačný mikroskop, aby sme videli všetky potrebné detaily a aby bolo ošetrenie čo najšetrnejšie k zdravým tkanivám. Ošetrenie prebieha s lokálnym znecitlivením a nasadením kofferdamovej blany, ktorá je nesmierne dôležitá a jej miesto v modernej stomatológii je nenahraditeľné (zabezpečuje izoláciu a suché pracovné pole, čo zabezpečí dlhodobú životnosť výplne). Po odstránení kazu sa zub anatomicky domodeluje estetickým kvalitným kompozitom. Takto ošetrený zub bude slúžiť dlhé roky.