Preventívna

prehliadka

Prečo je dôležitá prehliadka

Pre udržanie optimálneho zdravia ústnej dutiny je kľúčová prevencia. Jej cieľom je odhaliť malé problémy skôr, ako sa z nich stanú problémy väčšie. Čím je problém väčší, tým je aj ťažšie riešiteľný a často aj drahší. Na preventívnej prehliadke kontrolujeme úroveň vašej dentálnej hygieny a stav všetkých tvrdých a mäkkých tkanív v ústnej dutine. Súčasťou preventívnej prehliadky je vyhotovenie RTG snímkov, nakoľko veľká časť začínajúcich problémov nie je viditeľná voľným okom. RTG snímok je preto jediný spôsob ako takýto problém odhaliť.